CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PROTECH

Hình ảnh Lego 2.0

Robot ve hinh

  • Posted by Admin
  • 22.05.2020

Xem tiếp

Khung long

  • Posted by Admin
  • 31.03.2019

Xem tiếp

Robot Sumo chi tiết

Sumo chi tiết

  • Posted by Admin
  • 23.03.2019

Xem tiếp

Sumo robot

Sumo robotSumo robotSumo robotSumo robotSumo robot

  • Posted by Admin
  • 23.03.2019

Xem tiếp

Thang máy

Hình ảnh Thang máy

  • Posted by Admin
  • 17.02.2019

Xem tiếp

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay